ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΑΛΕΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WISC III GR.

 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WAIS IV GR.

 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ RAVENS EDUCATIONAL GR.