ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΜΟΤΙΒΟ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΤ ΤΗΣ NCS PEARSON Inc. ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 Ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση με λήψη επάρκειας

  • ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ επαγγελματικής χρήσης των ψυχομετρικών εργαλείων ελληνικής στάθμισηςτης  NCS Pearson Inc.
  •  ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ κατόχων επιστημονικής επάρκειας για την επαγγελματική  χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων ελληνικής στάθμισης της NCS Pearson Inc.
  • ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ κατόχων των ψυχομετρικών εργαλείων ελληνικής στάθμισης της NCS Pearson Inc.

1.      Τι είναι η επάρκεια;        

Πρόκειται για πιστοποίηση του επιπέδου κατάρτισης για την επαγγελματική χρήση των σταθμισμένων στα ελληνικά εκδόσεων της NCS Pearson Inc.

2.      Πως εξασφαλίζω την επάρκεια;

Ακολουθώ τρία βήματα:                                                                                                                                                                            

α) Συμμετέχω σε επίσημο σεμινάριο ολοκληρωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χρήση ψυχομετρικού εργαλείου  

β) Πετυχαίνω στη γραπτή εξέταση επάρκειας που διοργανώνει το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας (ως επιτυχία ορίζεται η εξασφάλιση 60/100 της συνολικής βαθμολογίας)                                                                                                                    

 γ) Πετυχαίνω σε εποπτεία ανάλυσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων μιας τουλάχιστον χορήγησης του τεστ.

3.      Τι μου προσφέρει η επάρκεια;

α) Μπορώ να γραφτώ στο «Μητρώο κατόχων επιστημονικής επάρκειας για την επαγγελματική χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων ελληνικής στάθμισης της NCS Pearson Inc.».        

β) Διασφαλίζομαι νομικά και δεοντολογικά για τη χρήση των τεστ.                                                                                                          

γ) Συμβάλω στην παροχή καλών ψυχολογικών υπηρεσιών στο κυπριακό κοινό και στη διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας επιστημονικών εργαλείων. 

    4.      Γιατί να γραφτώ στο Μητρώο Επάρκειας;

Επειδή το Μητρώο Επάρκειας γνωστοποιείται σε διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες στην Κύπρο, οι οποίες ενδιαφέρονται ή σχετίζονται με θέματα ψυχομετρίας, ώστε να γίνει ευρέως γνωστό ποιοι επαγγελματίες έχουν επίσημη κατάρτιση στην ελληνική έκδοση των ψυχομετρικών τεστ της NCS Pearson Inc. Μερικές από τις  υπηρεσίες που θα πληροφορούνται για το Μητρώο Επάρκειας είναι η Νομική Υπηρεσία, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Γραφείο Επίτροπου για την Προστασία του Παιδιού, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Αναπήρων, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος, το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Κύπρου, η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων κ.α.  

5.      Πόσο στοιχίζει η επάρκεια και η εγγραφή στο Μητρώο Επάρκειας;

Η απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας και η εγγραφή στο Μητρώο Επάρκειας συμπεριλαμβάνεται στο κόστος κάθε πιστοποιημένου σεμιναρίου για ψυχομετρικό εργαλείο που διοργανώνει το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας.

6.      Ποια είναι η χρονική ισχύς της επάρκειας;

Το πιστοποιητικό επάρκειας εκδίδεται χωρίς ημερομηνία λήξης και δεν υποχρεώνει τους κατόχους του σε ανανέωση.

7.      Τι μπορώ να κάνω εάν αποτύχω σε μια εξέταση επάρκειας;

Δικαιούμαι να συμμετάσχω σε επαναληπτική εξέταση για απόκτηση της επάρκειας και θα χρεωθώ 23.80 Ευρώ.

8.      Μπορώ να εξασφαλίσω πιστοποιητικό επάρκειας χωρίς να λάβω μέρος σε πιστοποιημένη εκπαίδευση;

Εάν κατέχω γνήσια έκδοση της ελληνικής στάθμισης του WISC III πριν την 01/06/2015 και προσκομίσω δικαιολογητικό για τη χρήση του τεστ πέραν των 6 μηνών, δικαιούμαι να συμμετάσχω δωρεάν σε μία εξέταση επάρκειας. Σε περίπτωση που αποτύχω μπορώ να επαναλάβω την εξέταση με 23.80 Ευρώ.

9.      Πόσο συχνά διοργανώνεται η εξέταση επάρκειας;

Συνήθως η εξέταση διοργανώνεται 2 φορές το χρόνο, ή εάν αλλιώς καθοριστεί από τους αρμοδίους.

10.      Πως μπορώ να υποβάλω αίτηση για εξασφάλιση επάρκειας;

Συμπληρώνω την ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ και την αποστέλλω με φαξ στο 25390527 είτε στο secadmin@psychotherapycyprus.com

11.      Πότε χάνω την επάρκεια;

Εάν απωλέσω την εγγραφή μου στο μητρώο του επαγγέλματός μου αυτόματα ανακαλείται και η επάρκεια για τη χρήση της ελληνικής έκδοσης των τεστ της NCS Pearson Inc.                                                                                                          

Εάν αποδειχθεί ότι χρησιμοποιώ παράνομα ή αντιδεοντολογικά την ελληνική έκδοση των τεστ της NCS Pearson Inc.         

Εάν αποδειχθεί ότι χρησιμοποιώ πλαστά αναλώσιμα της ελληνικής έκδοσης των τεστ της NCS Pearson Inc.

12.      Τι είναι το Μητρώο Κατόχων ψυχομετρικών εργαλείων ελληνικής στάθμισης της ΝCS Pearson, Inc. ;

Είναι κατάλογος στον οποίο κατατάσσονται όσοι κατέχουν γνήσια ελληνική έκδοση των τεστ της NCS Pearson Inc. και όσοι κατέχουν έγκριση για επίσημη πρόσβαση στα τεστ.

13.      Γιατί να γραφτώ στο Μητρώο Κατόχων;

α) Επειδή το Μητρώο Κατόχων γνωστοποιείται σε διάφορους οργανισμούς και υπηρεσίες στην Κύπρο, οι οποίες ενδιαφέρονται ή σχετίζονται με θέματα ψυχομετρίας, ώστε να γίνει ευρέως γνωστό ποιοι επαγγελματίες κατέχουν επίσημη πρόσβαση στην ελληνική έκδοση των ψυχομετρικών τεστ της NCS Pearson Inc. Μερικές από τις  υπηρεσίες που θα πληροφορούνται για το Μητρώο είναι η Νομική Υπηρεσία, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Γραφείο Επίτροπου για την Προστασία του Παιδιού, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Αναπήρων, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος, το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Κύπρου, η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων κ.α.                  

β) Επειδή διασφαλίζομαι νομικά και δεοντολογικά για τη χρήση των τεστ.                                                                                              

γ) Επειδή συμβάλω στην παροχή καλών ψυχολογικών υπηρεσιών στο κυπριακό κοινό και στη διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας επιστημονικών εργαλείων.

14.      Μπορώ να εγγραφώ στο Μητρώο Κατόχων χωρίς να αγοράσω το τεστ;

Εάν εργάζομαι σε οργανισμό που αγόρασε επίσημα εκδόσεις της ελληνικής στάθμισης των τεστ της NCS Pearson Inc. μπορώ να εγγραφώ στο Μητρώο Κατόχων εφόσον προσκομίσω  σχετικό δικαιολογητικό από τον οργανισμό μου.                                              

Νοείται ότι ο κάθε οργανισμός δικαιούται να υποδείξει μέχρι 5 εργαζόμενους για κάθε τεστ που αγοράζει.

15.      Πως μπορώ να υποβάλω αίτημα για εγγραφή στο Μητρώο Κατόχων;

Συμπληρώνω το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ και το αποστέλλω με φαξ στο 25390527 είτε στο secadmin@psychotherapycyprus.com