ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 • Kazamia, E.; Andreou, N. & Constantinides-Glynou D. (2019). Building alliance between science and justice: The viability of an MoU to move young addicts accused for personal use drug possession from court trial to treatment. In Platrites K. Building alliance to promote applied integrative psychotherapy in Cyprus. 35th SEPI Annual Conference, ‘Building Alliance’, Lisbon, 6-9 June 2019, pp. 25-26. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • Constantinou, A., Androvitsanea, A. & Platrites, K. (2019). Building alliance between practice and research: “The Motivational Focus Group”. In Platrites K. Building alliance to promote applied integrative psychotherapy in Cyprus. 35th SEPI Annual Conference, ‘Building Alliance’, Lisbon, 6-9 June 2019 pp. 25-26.

 • Platrites, P. & Platrites K.  (2019). Building alliance across disciplines: Integrating psychotherapy, medicinal herbal remedies, nutrition and  auricular neuromodulation. In Platrites K. Building alliance to promote applied integrative psychotherapy in Cyprus. 35th SEPI Annual Conference, ‘Building Alliance’, Lisbon, 6-9 June 2019 pp. 25-26.

 • Platrites K.  (2019). Building alliance across theoretical orientations: “The 7-Domain Keyword List” for mental health assessment. In Platrites K. Building alliance to promote applied integrative psychotherapy in Cyprus. 35th SEPI Annual Conference, ‘Building Alliance’, Lisbon, 6-9 June 2019 pp. 25-26. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • Platrites, K.N., (2018). Therapy Ideogram: A tool to facilitate supervision in psychotherapy. 34th SEPI’s Annual Conference ‘Drawing on multiple theories and methods to enhance the integration of psychotherapy and research. New York May 31 - June 2 2018, p.8. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Platrites, K.N., (2016, invited address) Area of Talk: History of Psychology. 31st International Congress of Psychology, Diversity in Harmony: Insights from Psychology. Yokohama July 24 – 29, 2016. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • Platrites, KN., (2016) Mytherapy: A model of theoretical integrative psychotherapy. 32nd SEPI’s Annual Meeting, The Therapist in Integrative Therapy: Implications for Practice, Research and Training. Dublin June 16 – 18, 2016, p.16 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • Platrites, K.N., Christodoulou, V. & Pashia C. (2015) Natural resources as means of discovering preferences and adaptive behaviours for children affected by an economic recession. 14th European Congress of Psychology, Linking Technology and Psychology: Feeding the Mind, Energy of Life. Milan July 7 – 10, 2015.

 • Platrites, K.N., Metaxas, G., Stylianou, AM. & Elpidorou, K. (2015) Psychology in Cyprus: A 55 year retrospective review for psychology as a profession and science. 14th European Congress of Psychology, Linking Technology and Psychology: Feeding the Mind, Energy of Life. Milan July 7 – 10, 2015 p. 20.

 • Platrites, K.N. & Stylianou, AM. (2015) The Attitudes of the Psychologists in Cyprus towards the implementation of the General Health Plan. 14th European Congress of Psychology, Linking Technology and Psychology: Feeding the Mind, Energy of Life. Milan July 7 – 10, 2015 p. 50.

 • Platrites, Κ.Ν., Stylianou A., & Metaxas, G. (2015) Psychotherapy in Cyprus: A Retrospective Review for Psychotherapy as a Scientific Discipline. 20th Congress of European Association for Psychotherapy, Gender and Psychotherapy, Athens June 19th -21st, 2015 pp. 59-60.

 • Antoniou, A., Platrites, Κ.Ν., & Hadjianastasiou, M. (2015) The investigation of Anxiety and Depression among Individuals attending Substance Abuse Treatment in a Rehab Center based on Integrative Psychotherapy. 20th Congress of European Association for Psychotherapy, Gender and Psychotherapy, Athens June 19th -21st, 2015 p. 151.

 • Artemiou, K., Christodoulou, V., & Platrites, Κ.Ν. (2015) The Effects of a program based on Mindfulness Meditation for Rheumatoid Diseases. 20th Congress of European Association for Psychotherapy, Gender and Psychotherapy, Athens June 19th -21st, 2015 p.p.147-148.

 • Platrites, Κ.Ν. & Christodoulou V. (2014) A short-term child intervention using "Mytheutiki" integrative model to enhance family cohesion in Cyprus`economic crisis. 30th Annual Meeting of Society for the Exploration of Psychotherapy Integration “Psychotherapy Integration in the Trenches: How Psychotherapy Integration is Put into Practice”, Montreal, Canada April 11th -13th, 2014, p.22.

 • Μεταξάς, Γ., Πλατρίτης, Κ.Ν. & Νικοδήμου, Π. (2013) Κοινοτική Ψυχολογία: Ψυχολόγοι στην πρόληψη χρήσης Ναρκωτικών. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας Κύπρου: «Νους, Εγκέφαλος και Θεραπείας στη Σύγχρονη Κοινωνία», Λευκωσία 5-7 Ιουλίου 2013, σ.12.

 • Πλατρίτης, Κ.Ν. (2013) Η εξέλιξη της ψυχοθεραπείας στον Κυπροελλαδικό χώρο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας Κύπρου: «Νους, Εγκέφαλος και Θεραπείας στη Σύγχρονη Κοινωνία», Προσκεκλημένο Συμπόσιο V, Λευκωσία 5-7 Ιουλίου 2013, σ.16.

 • Βασιλείου, Π., Πασιά Χ. & Πλατρίτης, Κ.Ν. (2013) Κοινοτική ψυχολογική παρέμβαση συνθετικής προσέγγισης σε παιδιά: Στο Δέλτα του Κούρρη. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας Κύπρου: «Νους, Εγκέφαλος και Θεραπείας στη Σύγχρονη Κοινωνία», Λευκωσία 5-7 Ιουλίου 2013, σ.22.

 • Θεοδώρου, Ε., Αντωνίου, Α. & Πλατρίτης, Κ.Ν. (2013) Προφίλ λειτουργίας του Σταθμού Συμβουλευτικής «Αποφασίζω» και τα επιδημιολογικά στοιχεία του πρώτου χρόνου λειτουργίας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας Κύπρου: «Νους, Εγκέφαλος και Θεραπείας στη Σύγχρονη Κοινωνία», Λευκωσία 5-7 Ιουλίου 2013, σ.21.

 • Platrites, Κ.Ν. (2013) Τhe oracle of Trophonius: A project to revive the roots of Integrative Psychotherapy. SEPI 29th Annual Conference “Psychotherapy Integration Researchers and Clinicians Working Towards Convergence” Barcelona, Spain June 7th – 9th 2013, p.29.

 • Scouri, C. & Platrites, K.N. (2013) In situ interventions in Integrative Psychotherapy: A 2-year case study therapy outcomes on a patient with bipolar disorder. SEPI 29th Annual Conference “Psychotherapy Integration Researchers and Clinicians Working Towards Convergence” Barcelona, Spain June 7th – 9th 2013, p.30.

 • Nicodemou, P., Ioannides, A. & Platrites, K.N. (2013) An innovative drug addiction rehabilitation center in the republic of Cyprus and the first application of the Integrative model in Psychotherapy: One year of research evidence. SEPI 29th Annual Conference “Psychotherapy Integration Researchers and Clinicians Working Towards Convergence” Barcelona, Spain June 7th – 9th 2013, p.29.

 • Platrites, K.N. & Metaxas (2012) Review of data on ethical issues from the establishment of psychology bodies in Cyprus to the present. 30th International Congress of Psychology. International Union of Psychological Science, Cape Town, July 22nd – 27th, p.359.

 • Platrites, K.N. (2010) The Holy Oracle of Trophonius: The roots of Integrative Psychotherapy. International Psychiatric Conference “From Adolescence to Adulthood – Normality and Psychopathology”, Larnaka Sep. 9th - 12th 2010, p.10.

 • Platrites, K.N. (2010) Mytheftiki Psychotherapy: Live your myth in ancient Greece. International Psychiatric Conference “From Adolescence to Adulthood – Normality and Psychopathology”, Larnaka Sep. 9th - 12th 2010, p.23.

 • Platrites, K.N. (2010). Staff recruitment and training. In workshop “The development of antidrug policy in Cyprus”. 2nd Monothematic Psychiatric Congress of Hellenic Psychiatric Association “Addictions, Concurrency, Prevention and Therapy”, Salonica March 5th – 7th 2010, p.14

 • Platrites, K.N. Hadjithomas, L.G., & Yiasemi J. (2009). Profession of Psychology in Cyprus: Past and Current trends. South-East European Regional Conference of Psychology, Sofia Oct. 30st – 1stNov. 2009, p.36.

 • Πλατρίτης, Κ.Ν. (2008) Συνοσηρότητα και ουσιοεξάρτηση. 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λεμεσός 19-22 Ιουνίου 2008, σ.12.

 • Πλατρίτης Κ.Ν. (2008) Θεσμική κατοχύρωση της ψυχοθεραπείας. 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λεμεσός 19 - 22 Ιουνίου 2008, σ.33.

 • Βασιλείου, Π.Β., Μεταξάς, Γ.Μ., Πλατρίτης Κ.Ν. (2008). Στάσεις επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας απέναντι στα άτομα με τα οποία διατηρούν επαγγελματική σχέση. 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λεμεσός 19 - 22 Ιουνίου 2008, σ.55.

 • Μεταξάς, Γ.Μ. & Πλατρίτης, Κ.Ν. (2008) Ιχνογραφήματα παιδιών που βίωσαν εμπειρίες πολέμου. 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λεμεσός 19-22 Ιουνίου 2008, σ.56.

 • Αργυρίου, Α., Γρηγορίου, Γ., Πλατρίτης, Κ., Γιαννουλοπούλου, Μ. & Θεοδώρου, Γ. (2008) Δημιουργικές και προβολικές δραστηριότητες στη διαδικασία απεξάρτησης. 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λεμεσός 19 -22 Ιουνίου 2008, σ.66.