Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

 

29.11.2008      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ιδρυθήκαμε ως επιστημονική εταιρεία χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και χωρίς μετοχικό κεφάλαιο. Ασχολούμαστε με την προώθηση των αρχών και των ευρημάτων του συνθετισμού μέσα από τους τομείς της εκπαίδευσης, της φροντίδας υγείας και της έρευνας. Ξεκινήσαμε με 13 ιδρυτικά μέλη που κατείχαν σπουδές στην ψυχολογία ή στην ψυχιατρική. Δεν υπάρχει καταστατικός περιορισμός στην αύξηση των μελών μας. Κάποια από τα ιδρυτικά μέλη μας έχουν εξειδίκευση στην ψυχοθεραπεία και κάποια ενδιαφερόντουσαν να την αποκτήσουν.

01.12.2008      Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αναγνωριστήκαμε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας ως οργανισμός που ικανοποιεί τις επιστημονικές προϋποθέσεις για να ασχοληθεί με την προώθηση της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.

03.02.2009      Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε συνεδρίαση των ιδρυτικών διευθυντών αποφασίσαμε να υποβάλουμε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας για τη συνεργατική λειτουργία προγράμματος μετεκπαίδευσης στη συνθετική ψυχοθεραπεία στην Κύπρο.

11.04.2009      Η ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καταρτίσαμε τριμελές προεδρείο και εγκρίναμε την πρόταση για συνεργατική ίδρυση μετεκπαιδευτικού προγράμματος στη συνθετική ψυχοθεραπεία μαζί με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.

23.11.2009      Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αναγγείλαμε σε επίσημη εκδήλωση την ίδρυση του μετεκπαιδευτικού προγράμματος στη συνθετική ψυχοθεραπεία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας. Επιστημονικοί επόπτες ανέλαβαν οι καθηγητές Peter J. Hawkins και Ιωάννης Ν. Νέστορος.

02.12.2009      Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ξεκινήσαμε τον πρώτο κύκλο βραχείας ψυχοθεραπευτικής επιμόρφωσης με τη συνεισφορά πέντε μελών μας, εξειδικευμένων στην ψυχιατρική, στην κλινική ψυχολογία και στη συμβουλευτική ψυχολογία.

29.03.2010      Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το Πρώτο μάθημα του μετεκπαιδευτικού προγράμματος στη συνθετική ψυχοθεραπεία πραγματοποιήθηκε από τον Καθ. Ιωάννη Νέστορος. Ακολούθησαν μαθήματα από τη Καθ. Eleanor O’ Leary, Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Cork, τον Καθ. Νικήτα Πολεμικό, Καθηγητή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον Αν. Καθ. Γιώργο Κλεφτάρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Καθ. Νίκο Παρίτση, Καθηγητή Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και τον  Καθ. Peter Hawkins, Καθηγητή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Sunderland.

12.09.2010      Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤH ΔΙΕΘΝH ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Εκπροσωπηθήκαμε με μια επιστημονική ανακοίνωση και ένα εργαστήρι στη Διεθνή Ψυχιατρική Διάσκεψη που διεξήχθη στη Λάρνακα. Η ανακοίνωση αφορούσε έρευνα για τις ρίζες του συνθετισμού στο ιερομαντείο του Τροφωνίου, ενώ το εργαστήριο αφορούσε την παρουσίαση της «Μυθευτικής», μοντέλου ιδεαλιστικής συνθετικής ψυχοθεραπείας.

18.10.2010      Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Ξεκινήσαμε τη δημιουργία δικτύου συνεργατών για την παροχή ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών, δωρεάν ή με χαμηλό κόστος, για την προσφορά κοινωφελούς έργου και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του προγράμματος μετεκπαίδευσης στη συνθετική ψυχοθεραπεία. Οι πρώτες συμφωνίες  συνεργασίας που συνάψαμε ήταν με την Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα Εξαρτημένων Ατόμων (Α.ΘΕ.Κ.Ε.Α.) «η Τόλμη» για τη στήριξη ουσιοεξαρτημένων και με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου για τη στήριξη ηλικιωμένων.

27.10.2010      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΕΛ.Α.-ΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

Ξεκινήσαμε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων ΕΛ.Α.-ΖΩ για τη λειτουργία γραμμής ψυχοκοινωνικής τηλεστήριξης, την παροχή κατ’ οίκον ψυχοθεραπευτικής στήριξης σε καρκινοπαθείς και την παροχή συμβουλευτικής στους συγγενείς τους. Ο αριθμός της γραμμής είναι το 1469, είναι παγκύπριας εμβέλειας και καλείται χωρίς οιαδήποτε χρέωση (σταμάτησε η λειτουργία της γραμμής το 2016). Τη γραμμή χειρίζονταν ψυχολόγοι που εξειδικεύονταν στην ψυχοθεραπεία και οι οποίοι έλαβαν ειδική κατάρτιση στην παροχή συμβουλευτικής μέσω τηλεφώνου και στην παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν τους καρκινοπαθείς. Ψυχοθεραπευτική στήριξη παρέχουμε σε καρκινοπαθείς κατ’ οίκον, ενώ στους συγγενείς παρέχουμε συμβουλευτική στα γραφεία που διατηρεί το Κυπριακό Ινστιτούτο στη Λευκωσία και Λεμεσό.

07.12.2010    Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Παρασκευόπουλος ανέλαβε την επιστημονική εποπτεία του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης και άρχισαν τα πρώτα σεμινάρια στον τομέα της ψυχοτεχνικής αξιολόγησης. Πραγματοποιήσαμε σειρά σεμιναρίων κατάρτισης στο Αθηνά-Τεστ, στο ΕΔΕΠΠΕ και στο ΜΜΡΙ-2.

15.12.2010      Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ

Εξασφαλίσαμε έγκριση από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων για να λειτουργήσουμε ως παροχέας εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης σε τομείς της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Εγκρίναμε την πρώτη εποπτική ομάδα στην οποία συμμετείχαν ψυχολόγοι με πολυετή πείρα όπως ο δρ. Κώστας Κοιρανίδη και ο κ. Άθως Ερωτοκρίτου.

21.12.2010      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Με συμφωνία συνεργασίας που υπογράψαμε με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας παρείχαμε ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες εντελώς δωρεάν σε μέλη άπορων οικογενειών και σε κακοποιημένες γυναίκες.

11.01.2011      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ YORKVILLE UNIVERSITY CANADA

Ξεκινήσαμε συνεργασία με το Yorkville University Canada για την παροχή εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης στις δομές του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας σε σπουδάστρια του μεταπτυχιακού προγράμματος συμβουλευτικής ψυχολογίας του Τμήματος Επιστημών Συμπεριφοράς.

17.01.2011      ΟΙ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνθετικής Ψυχοθεραπείας Καθηγητής Peter J. Hawkins ανήγγειλε την απόφαση αναγνώρισης του επιστημονικού και επαγγελματικού βίου στην ψυχοθεραπεία του κ. Άθου Ερωτοκρίτου και δρ. Κώστα Κοιρανίδης και τους αναγόρευσε σε επίτιμους συνθετικούς ψυχοθεραπευτές.

07.04.2011      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ GRAMMAR SCHOOL ΛΕΜΕΣΟΥ

Με συμφωνία συνεργασίας που υπογράψαμε με τα ιδιωτικά σχολεία Grammar School Λεμεσού δημιουργήσαμε γραφείο με το οποίο παρείχαμε δωρεάν συμβουλευτική σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου ενώ για όσες περιπτώσεις αποτάθηκαν για οικογενειακή συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία την προσφέραμε με πολύ χαμηλό κόστος.

20.04.2011      Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Με επιχορήγηση του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci, μέλη μας συμμετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τις 20/4/2011 μέχρι τις 4/5/2011 σε διάφορες δομές ψυχικής υγείας στην Αττική.

22.08.2011      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΥΗΜΕΡΟΣ

Σε συνεργασία με το Εντατικό Κέντρο Ημέρας «Ευήμερος», το οποίο εξασφάλισε άδεια λειτουργίας από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, ξεκινήσαμε την παροχή υπηρεσιών απεξάρτησης στη Λεμεσό. Οι αρχές, η φιλοσοφία και το πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου βασίζονταν στη συνθετική προσέγγιση.

07.09.2011      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ST. JOHN UNIVERSITY

Ξεκινήσαμε συνεργασία με το St. John University για την παροχή εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης σε σπουδάστρια του μεταπτυχιακού προγράμματος συμβουλευτικής στην ψυχική υγεία της Παιδαγωγικής Σχολής.

28.11.2011      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εγγράψαμε στον Έφορο Εταιρειών την επωνυμία Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας – Κ.Ι.Ψ., η οποία καθιερώθηκε να εκπροσωπεί τον οργανισμό μας στην ευρύτερη επιστημονική δράση του. Με την ίδρυση του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας κάναμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία αυτόνομου τμήματος επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία.

21.12.2011      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με τη στήριξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου ιδρύσαμε κέντρο απεξάρτησης για την παροχή θεραπείας σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα περιστασιακής χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ με ήπια εξάρτηση στη Λευκωσία. Επιστημονική επιμελήτρια ανέλαβε αρχικά η κ. Αικατερίνη Προκοπίου, αργότερα η κ. Αντωνία Αντωνίου και πιο πρόσφατα η κ. Ελευθερία Καζαμία. Το κέντρο ονομάστηκε "Σταθμός Συμβουλευτικής Αποφασίζω", έλαβε έγκριση λειτουργίας από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και βρίσκεται στην εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως 17. Συνεργάζεται με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Αστυνομίας Κύπρου για την παροχή θεραπείας σε πρόσωπα που κατηγορούνται για αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η επιτυχής ολοκλήρωση θεραπείας στο Κέντρο αντιμετωπίζεται ευνοϊκά από τη Γενική Εισαγγελία για την αναστολή της ποινικής δίωξης. Οι αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία και το πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου βασίζονται στη συνθετική προσέγγιση.

10.01.2012      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Με την επίσημη αποδέσμευση του οργανισμού μας για συνεργατική λειτουργία μετεκπαιδευτικού προγράμματος συνθετικής ψυχοθεραπείας με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας ιδρύσαμε το Τμήμα Ψυχοθεραπείας του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας. Διαμορφώσαμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη συνθετική ψυχοθεραπεία τετραετούς διάρκειας που περιέχει δομημένη διδασκαλία, προγραμματισμένη πρακτική άσκηση, απρόσκοπτη εποπτεία και προσωπική ανάπτυξη για τους σπουδαστές μας. Το διδακτικό και εποπτικό προσωπικό στελέχωσαν αξιόλογοι επιστήμονες από τον χώρο της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, οι οποίοι σταδιακά ξεπέρασαν τους είκοσι.   

25.05.2012      Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με αφορμή την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων να προωθήσει στο Υπουργείο Υγείας προδιαγραφές εκπαίδευσης για τους ψυχολόγους που προβάλλουν προσόντα ψυχοθεραπευτών, ο οργανισμός μας δημοσιοποίησε τις θέσεις του για τη θεσμική κατοχύρωση της ψυχοθεραπείας και τη θέσπιση κριτηρίων πιστοποίησης της εκπαίδευσης των ψυχοθεραπευτών.

24.08.2012      Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Εκπροσωπηθήκαμε με μια επιστημονική ανακοίνωση στο 30ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχολογίας που διεξήχθη στο Κέϊπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής. Η ανακοίνωση αφορούσε έρευνα με αντικείμενο τη δεοντολογία στον χώρο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας.

11.10.2012      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ KEELE UNIVERSITY     

Ξεκινήσαμε συνεργασία με το Keele University για την παροχή εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης στις δομές του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας σε σπουδάστρια του μεταπτυχιακού προγράμματος συμβουλευτικής ψυχολογίας της Σχολής Ψυχολογίας.

13.11.2012      Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Γίναμε ο πρώτος κυπριακός οργανισμός που εντάχθηκε ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπευτών, οποίος εκπροσωπεί μεγάλη μερίδα των ψυχοθεραπευτών στην Ευρώπη.

27.11.2012      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού του Δήμου Γερμασόγειας ξεκινήσαμε την παροχή δωρεάν ψυχοθεραπευτικής στήριξης παιδιών που προέρχονται από άπορες οικογένειες. Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε και την αφετηρία για την ίδρυση αργότερα μιας νέας δομής του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας, που ονομάστηκε ως Κέντρο Μάθησης Ανάπτυξης και Συμπεριφοράς.

27.11.2012      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εξασφαλίσαμε διεθνές πρότυπο αριθμό (ISSN) από το αρμόδιο τμήμα της Κρατικής Βιβλιοθήκης για την καθιέρωση περιοδικής έκδοσης με τίτλο "τετράδια ψυχοθεραπείας".

08.06.2013      Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (SEPI)

Εκπροσωπηθήκαμε με τρεις επιστημονικές ανακοινώσεις στο 29ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας για την Εξερεύνηση του Συνθετισμού στην Ψυχοθεραπεία που διεξήχθη στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

01.07.2013      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΡΗ

Υπογράψαμε συμφωνία δημόσιας χρηματοδότησης με το Αντιναρκωτικό Συμβουλίου Κύπρου για την υλοποίηση οργανωμένης κοινοτικής παρέμβασης στα δυτικά προάστεια της Λεμεσού με τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας (6 έως 12 ετών), που προέρχονταν από οικονομικά δυσπραγούσες οικογένειες. Η παρέμβαση βασίζεται στις αρχές του ιδεαλιστικού συνθετικού μοντέλου της "Μυθευτικής ψυχοθεραπείας" και ονομάζεται "Σχέδιο Δέλτα του Κούρρη". Αποστολή του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει την οικογενειακή συνοχή και να καλλιεργήσει στα παιδιά αξίες ζωής και ψυχαγωγικές συνήθειες ώστε να αντισταθούν αποτελεσματικά στις ψυχικές επιπτώσεις της φτωχοποίησης που προκάλεσε η οικονομική κρίση.

13.11.2013      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΑΚΡΟΒΙΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Ψ.Ε.Μ.Α.)

Ιδρύσαμε κέντρο απεξάρτησης για την παροχή θεραπείας σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν χρόνια και δυσίατα προβλήματα εξάρτησης σε ναρκωτικά και αλκοόλ. Ως επιστημονική επιμελήτρια ανέλαβε η κ. Μάρθα Σάββα και αργότερα η κ. Νατάσα Παπαμάρκου. Οι αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία και το πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου βασίζονται στη συνθετική προσέγγιση. Το κέντρο φέρει την επωνυμία Ψυχοθεραπευτική Εστία Μακρόβιας Απεξάρτησης – Ψ.Ε.Μ.Α., βρίσκεται στη Λεμεσό και έλαβε έγκριση λειτουργίας από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου. Το κέντρο συνεργάζεται με τον Δήμο Λεμεσού για την κοινωνική ευαισθητοποίηση των θεραπευομένων μέσω της συμμετοχής τους στην ομάδα των εθελοντών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

07.12.2013      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υλοποιήσαμε την πρώτη διδασκαλία σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράψαμε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας στο αντικείμενο της συνθετικής ψυχοθεραπείας στους φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών συμβουλευτική στην ειδική αγωγή, την εκπαίδευση και την Υγεία.

18.12.2013      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME ΤΟ QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON

Ξεκινήσαμε συνεργασία με το Queen Mary University of London για την παροχή εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης στις δομές του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας σε σπουδάστρια του μεταπτυχιακού προγράμματος ψυχικής υγείας και ψυχολογικών θεραπειών του Ινστιτούτου Προληπτικής Ιατρικής Wolfson.

20.12.2013      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του  Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου να συνδράμουμε στην προσπάθεια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας να ιδρύσουν το "Κέντρο Απεξάρτησης Ανάκαμψη" στη Λεμεσό. Το κέντρο απευθύνεται σε ενήλικα άτομα που είναι περιστασιακοί ή συστηματικοί χρήστες ναρκωτικών ουσιών με ήπια εξάρτηση και χωρίς σημαντική έκπτωση στη λειτουργικότητα. Οι αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία και το πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου βασίζονται στη συνθετική προσέγγιση.

15.01.2014      Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα των Εθελοντών Ιατρών Κύπρου να συνδράμουμε στη λειτουργία των Κοινωνικών Ιατρείων που παρέχουν δωρεάν φροντίδας υγείας σε φτωχούς συνανθρώπους μας οι οποίοι πλήγηκαν από την οικονομική κρίση σε βαθμό που αδυνατούν να πληρώσουν ιατρικές και ψυχολογικές υπηρεσίες. Στελεχώσαμε τα Κοινωνικά Ιατρεία σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα με μέλη μας και ασκούμενους ψυχοθεραπευτές προσφέροντας υπηρεσίες δύο φορές εβδομαδιαίως.              

12.04.2014      Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (SEPI)

Εκπροσωπηθήκαμε με μια επιστημονική ανακοίνωση στο 30ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας για την Εξερεύνηση του Συνθετισμού στην Ψυχοθεραπεία που διεξήχθη στο Μόντρεαλ του Καναδά. Η ανακοίνωση αφορούσε τις επιδράσεις βραχείας ομαδικής παρέμβασης βασισμένης στο μοντέλο της Μυθευτικής στην ενίσχυση της ενασχόλησης μικρών παιδιών με υπαίθριες και αυτοσχέδιες κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο.

10.06.2014      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο ξεκινήσαμε να παρέχουμε δωρεάν ή με χαμηλό κόστος ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα με θαλασσαιμία σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα.

13.05.2015      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ξεκινήσαμε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των σπουδαστών του πανεπιστημίου Λευκωσίας σε εποπτευόμενη πρακτική άσκηση στον τομέα της ψυχοθεραπείας.

28.05.2015      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ  ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΩΝ ΤΕΣΤ ΤΗΣ NCS PEARSON INC

Ξεκινήσαμε συνεργασία με τη Μοτίβο Εκδοτική ΑΕ, η οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και Κύπρο τα ψυχομετρικά εργαλεία της NCS Pearson Inc. Η Μοτίβο Εκδοτική ΑΕ κατοχύρωσε στο Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας τα δικαιώματα διάθεσης των τεστ στην Κύπρο καθώς και τα δικαιώματα διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων για την επάρκεια στην χρήση και ανάλυση των τεστ. Τα κυριότερα τεστ που αφορούν τη συνεργασία αυτή είναι το WPPSI, WISC, WAIS και Raven’s Educational, που αποτελούς τα παγκοσμίως κορυφαία και συχνότερα χρησιμοποιούμενα εργαλεία μέτρησης της νοημοσύνης και των γνωστικών λειτουργιών. Η συμφωνία με τη Μοτίβο Εκδοτική ΑΕ αποτέλεσε και την αφετηρία για την ίδρυση του Τμήματος Ψυχομετρίας.

20.06.2015      Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εκπροσωπηθήκαμε με  τρεις επιστημονικές ανακοινώσεις στο 20ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ψυχοθεραπείας που διεξήχθη στην Αθήνα.

24.06.2015      Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας μετά από σχετική αξιολόγηση των προσόντων του, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψυχοθεραπείας που εκδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.)

08.07.2015      Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Εκπροσωπηθήκαμε με τρεις επιστημονικές ανακοινώσεις στο 14ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας που διεξήχθη στο Μιλάνο της Ιταλίας.

15.07.2015      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΕΛ.Α-ΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.

Επεκτείναμε τη συνεργασία με τον σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων ΕΛ.Α-ΖΩ αναλαμβάνοντας τη λειτουργία του γραφείου ψυχολογικής και ψυχοθεραπευτικής στήριξης στην ογκολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Οι υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν σε καρκινοπαθείς και τους συγγενείς τους.

19.07.2015      Η ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΡΗ

Σε εκδήλωση που έγινε προς τιμή του Ζεύγους Χατζημηνά τους ανακηρύξαμε σε ευεργέτες του Σχέδιου Δέλτα του Κούρρη – Αντίσταση στην φτωχοποίηση της ψυχής με αφορμή την χρηματική εισφορά τους που διασφάλιζε τη συνέχιση του προγράμματος.

01.08.2015      Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Απονεμήθηκε στον Πρόεδρο του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας μετά από σχετική αξιολόγηση των προσόντων του το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό επόπτη και εκπαιδευτή συνθετικών ψυχοθεραπευτών που εκδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ι.Ρ.)

10.09.2015      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Ε.Ψ.Ψ.Υ.)

Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης ιδρύσαμε το Κέντρο Επιδοτούμενων Ψυχολογικών και Ψυχοθεραπευτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Ψ.Ψ.Υ.) στη λειτουργία του οποίου εντάξαμε όσα μεμονωμένα γραφεία και υπηρεσίες είχαμε για την προσφορά δωρεάν ή επιχορηγούμενων υπηρεσιών σε ενήλικες. Γνωστοποιήσαμε τη σύσταση και τη λειτουργία αρχείου στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λάβαμε σχετική έγκριση και καταχώριση στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί ο Επίτροπος. Ειδικότερα στο αρχείο του Κ.Ε.Ψ.Ψ.Υ. εντάξαμε τις υπηρεσίες των γραφείων που λειτουργούμε στα Κοινωνικά Ιατρεία των Εθελοντών Γιατρών Κύπρου, του γραφείου στην ογκολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, τις υπηρεσίες προς τον Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο κ.α.

10.09.2015      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΚΕ.Μ.Α.Σ.)

Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης ιδρύσαμε το Κέντρο Μάθησης Ανάπτυξης και Συμπεριφοράς (ΚΕ.Μ.Α.Σ.) στη λειτουργία του οποίου εντάξαμε όσα μεμονωμένα γραφεία και υπηρεσίες λειτουργούσαμε στον παρελθόν με αποστολή να παρέχουν δωρεάν ή επιχορηγούμενες υπηρεσίες σε ανήλικους. Γνωστοποιήσαμε τη σύσταση και τη λειτουργία αρχείου στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λάβαμε σχετική έγκριση και καταχώριση στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί ο Επίτροπος. Ειδικότερα στο αρχείο του ΚΕ.Μ.Α.Σ. εντάξαμε τις υπηρεσίες των γραφείων συμβουλευτικής των σχολείων Grammar School, τις υπηρεσίες προς το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού του Δήμου Γερμασόγειας, τις υπηρεσίες του Σχεδίου Δέλτα του Κούρρη, το Κέντρο Ευφυίας και Ευεξίας κ.α.    

17.11.2015      Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Υπογράψαμε συνεργασία με τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου για τη λειτουργία γραφείου παροχής δωρεάν ψυχολογικών και ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών σε μέλη του αστυνομικού σώματος και των οικογενειών τους που το επιθυμούν. Το γραφείο εντάχθηκε υπό την αρμοδιότητα του αρχείου του Κ.Ε.Ψ.Ψ.Υ.. Η φιλοσοφία που στηρίζει τη συνεργασία αυτή απορρέει από την ευαισθησία της ηγεσίας της αστυνομίας γύρω από την αξία της συστηματικής καλλιέργειας αυτογνωσίας και προαγωγής της ψυχικής υγείας των μελών του αστυνομικού σώματος. Έμφαση δίνεται στη συναισθηματική αποφόρτιση όσων αστυνομικών εκτίθενται σε σοβαρά στρεσογόνα περιστατικά ή εργάζονται στη σκηνή καταστροφικών ή εξαιρετικά επικίνδυνων συμβάντων. Οι υπηρεσίες προς τα μέλη του αστυνομικού σώματος παρέχονται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και πάντοτε με τη διαμεσολάβηση του Γραφείου Στήριξης του Ανθρωπίνου Δυναμικού της Αστυνομίας.

01.12.2015      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Με συγχρηματοδότηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού προσλάβαμε εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό και ιδρύσαμε το Τμήμα Ψυχικών Ερευνών με επιστημονικό επιμελητή τον κ. Ανδρέα Σάββα. Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος του Τμήματος Ψυχικών Ερευνών είναι η διερεύνηση των ψυχικών επιπτώσεων της φτωχοποίησης που επέφερε η οικονομική κρίση στην Κύπρο και η αναζήτηση στρατηγικών για τη θωράκιση και ενδυνάμωση της οικογενειακής συνοχής και ευτυχίας, η μελέτη των σύγχρονων ρευμάτων του κινήματος της συνθετικής ψυχοθεραπείας, η προώθηση των εμπειρικά θεμελιωμένων θεραπειών και ειδικότερα η μελέτη πολυμερών θεραπειών που εξελίσσονται σε διακριτά στάδια και που παρέχονται σε κέντρα απεξάρτησης.

17.12.2015      Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η Αρχή Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ) μας πιστοποίησε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Η πιστοποίηση αυτή  μας παρέχει τη δυνατότητα να διοργανώσουμε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας τα οποία να επιχορηγούνται σε σημαντικό ποσοστό από το κράτος. Με την πιστοποίηση από την ΑνΑΔ καταργήσαμε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης το οποίο κρίναμε ότι εκπλήρωσε την αποστολή του προσφέροντας τα προηγούμενα χρόνια πολύτιμη εμπειρία στη διοργάνωση επιμορφωτικών εκπαιδεύσεων και αποτέλεσε το υπόβαθρο για την ίδρυση του ΚΕΚ. 

07.01.2016      Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΦΥΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

Ιδρύσαμε το Κέντρο Ευφυίας και Ευεξίας στη Λεμεσό με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών για ζητήματα που σχετίζονται με την ευφυία και την ψυχική ευεξία. Το κέντρο διαθέτει καινοτόμες υπηρεσίες όπως το εργαστήρι ευφυίας και το λεκτόριο γονέων. Το εργαστήριο ευφυίας είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα όργανα και εργαλεία για τη μέτρηση της νοημοσύνης και των γνωστικών λειτουργιών, την αποκατάσταση του τραυλισμού, των μαθησιακών και άλλων αναπτυξιακών προβλημάτων. Για ενήλικες παρέχονται εξειδικευμένες ατομικές και ομαδικές ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες με εφαρμογές όπως η κλινική ύπνωση και η φυτοθεραπευτική.

13.01.2016      Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                   

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού μας πιστοποίησε ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης. Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις μας στην οδό Ναυπλίου 15 στη Λεμεσό επιθεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν ως κατάλληλες για διοργάνωση πιστοποιημένων και επιχορηγημένων από την ΑνΑΔ επαγγελματικών και επιμορφωτικών εκπαιδεύσεων.

25.08.2016      Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της S.E.P.I. (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), μετά από σχετική προετοιμασία που έγινε στο ετήσιο διεθνές συνέδριο του Δουβλίνου ανέθεσε στον οργανισμό μας τον συντονισμό του Ελληνικού Περιφερειακού Δικτύου της SEPI (αγγλιστί Hellenic SEPI Regional Network). Η ανάληψη αυτή πέραν της σημασίας που έχει για τη διεθνή αναγνώριση του οργανισμού μας σηματοδοτεί την αρχή για τη δημιουργία ενός ευρύτερου οργάνου επιστημονικής εκπροσώπησης και δραστηριοποίησης των Ελλήνων συνθετικών ψυχοθεραπευτών.