ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Το ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ οργανώνεται διοικητικά σε πέντε επίπεδα.

Το πρώτο επίπεδο διοίκησης αφορά στην ιδρυτική διεύθυνση που περιλαμβάνει τρεις διευθυντές και ένα γραμματέα με θεσμική ευθύνη τη σύσταση του οργανισμού σε επιστημονική εταιρεία χωρίς μετοχικό κεφάλαιο και χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Το δεύτερο επίπεδο διοίκησης αφορά στο τριμελές προεδρείο του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία και φέρει τη συνολική ευθύνη άσκησης της διοικητικής εξουσίας.

Το τρίτο επίπεδο διοίκησης αφορά στους διορισμένους ελεγκτές και επόπτες, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να ασκούν έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο επί τη βάσει των οικονομικών και επιστημονικών τους πεπραγμένων.

Το τέταρτο επίπεδο διοίκησης αφορά στους διορισμένους επιμελητές δομών που φέρουν την ευθύνη της άσκησης εκτελεστικής εξουσίας, της διαχείρισης και της εκπροσώπησης των δομών. Οι διορισμοί επιμελητών σε κάποιες δομές προϋποθέτει πρόσληψη ή αμειβόμενη ανάθεση έργου.

Το πέμπτο επίπεδο διοίκησης, που είναι και το ανώτερο, αφορά στη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται τακτικώς σε ετήσια βάση και εκτάκτως όποτε χρειαστεί, για να ελέγξει, να επικυρώσει ή να τροποποιήσει αποφάσεις και εν γένει να ρυθμίσει και να καθορίσει όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του οργανισμού.       

Το Καταστατικό μας επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των μελών μας χωρίς κανένα περιορισμό. Τα μέλη του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, όπως εμφανίζονται στα Μητρώα Μελών τον Σεπτέμβριο του 2015, προσέγγιζαν τα 100 (εκατό) άτομα.

Την ίδια περίοδο, το έμμισθο προσωπικό και οι αμειβόμενοι συνεργάτες ανέρχονται στα έξι (6) και οκτώ (8) πρόσωπα αντίστοιχα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΘ. PETER J. HAWKINS, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SUNDERLAND

ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΛΑΤΡΙΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ»
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΑΚΡΟΒΙΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ (Ψ.Ε.Μ.Α.)
ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΦΥΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ HILMAN

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ MACHFOUD

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
NICCOLO POLIPO

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΕΠΟΠΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΑΘΩΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΛΑΤΡΙΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

Γνωριστείτε με τους αξιωματούχους μας

Peter J. Hawkins

Νικήτας Πολεμικός

Κυριάκος Πλατρίτης

Άθως Ερωτοκρίτου

Παρασκευή Βασιλείου

Μάρθα Σάββα

Αντωνία Αντωνίου

Ελένη Θεοδώρου

Κατερίνα Αρτεμίου

Χάρις Πασιά

Αλέκος Ορουντιώτης

Άνθιμος Λεωνίδου