ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Το ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ οργανώνεται διοικητικά σε πέντε επίπεδα.

Το πρώτο επίπεδο διοίκησης αφορά στην ιδρυτική διεύθυνση που περιλαμβάνει τρεις διευθυντές και ένα γραμματέα με θεσμική ευθύνη τη σύσταση του οργανισμού σε επιστημονική εταιρεία χωρίς μετοχικό κεφάλαιο και χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Το δεύτερο επίπεδο διοίκησης αφορά στο τριμελές προεδρείο του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία και φέρει τη συνολική ευθύνη άσκησης της διοικητικής εξουσίας.

Το τρίτο επίπεδο διοίκησης αφορά στους διορισμένους ελεγκτές και επόπτες, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να ασκούν έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο επί τη βάσει των οικονομικών και επιστημονικών τους πεπραγμένων.

Το τέταρτο επίπεδο διοίκησης αφορά στους διορισμένους επιμελητές δομών που φέρουν την ευθύνη της άσκησης εκτελεστικής εξουσίας, της διαχείρισης και της εκπροσώπησης των δομών. Οι διορισμοί επιμελητών σε κάποιες δομές προϋποθέτει πρόσληψη ή αμειβόμενη ανάθεση έργου.

Το πέμπτο επίπεδο διοίκησης, που είναι και το ανώτερο, αφορά στη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται τακτικώς σε ετήσια βάση και εκτάκτως όποτε χρειαστεί, για να ελέγξει, να επικυρώσει ή να τροποποιήσει αποφάσεις και εν γένει να ρυθμίσει και να καθορίσει όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του οργανισμού.       

Το Καταστατικό μας επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των μελών μας χωρίς κανένα περιορισμό. Τα μέλη του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, όπως εμφανίζονται στα Μητρώα Μελών τον Σεπτέμβριο του 2015, προσέγγιζαν τα 100 (εκατό) άτομα.

Την ίδια περίοδο, το έμμισθο προσωπικό και οι αμειβόμενοι συνεργάτες ανέρχονται στα έξι (6) και οκτώ (8) πρόσωπα αντίστοιχα.

 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΘ. PETER J. HAWKINS, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SUNDERLAND

ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΛΑΤΡΙΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΛΤΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ»
ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΑΚΡΟΒΙΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ (Ψ.Ε.Μ.Α.)
ΜΑΡΘΑ ΣΑΒΒΑ
ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΛΕΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΚΕ.Μ.Α.Σ.)
ΧΑΡΙΣ ΠΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΒΒΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΕΠΟΠΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΑΘΩΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΛΑΤΡΙΤΗΣ
ΔΡ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΛΑΤΡΙΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΘ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΚΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Γνωριστείτε με τους αξιωματούχους μας

Peter J. Hawkins

Νικήτας Πολεμικός

Ιωάννης Παρασκευόπουλος

Κυριάκος Πλατρίτης

Άθως Ερωτοκρίτου

Παρασκευή Βασιλείου

Μάρθα Σάββα

Αντωνία Αντωνίου

Ελένη Θεοδώρου

Κατερίνα Αρτεμίου

Χάρις Πασιά

Αλέκος Ορουντιώτης

Άνθιμος Λεωνίδου