ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

wisc V special offer.jpg

Δια βίου Εκπαίδευση

Επιμορφώνουμε επαγγελματίες για να πρωτοπορούν στη δουλειά τους. Εκπαιδεύουμε σπουδαστές για να αποκτήσουν γνήσια επαγγελματική κατάρτιση. Διαφωτίζουμε το κοινό ώστε να συμμετέχει ενεργά στην πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας


Από το 2008 διοργανώνουμε συστηματικά εργαστήρια και σεμινάρια που παραδίδονται στην ελλληνική γλώσσα και παρέχουν πολύτιμες πρακτικές γνώσεις και εφαρμοσμένη κατάρτιση σε επιστήμονες από τους τομείς της υγείας (ιατρούς, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές), της αγωγής (καθηγητές, δασκάλους, ειδικούς δασκάλους, νηπιαγωγούς) και άλλων επιστημών του ανθρώπου (κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους).

Οι εκπαιδευτές μας είναι έμπειροι διδάσκαλοι του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας και συνεργάτες μας κυρίως από τον ελλαδικό ακαδημαϊκό χώρο.

Μερικές από τις θεματολογίες της δια βίου εκπαίδευσης που προσφέρουμε είναι στα αντικείμενα της ψυχομετρίας, της διαγνωστικής, της ψυχοπαθολογίας, της θεραπευτικής κ.α.

  • Βασικές δεξιότητες Συμβούλου: Εκπαίδευση με απλό και πρακτικό τρόπο στις κυριότερες δεξιότητες συμβουλευτικής που είναι χρήσιμες για όσους ειδικούς ασχολούνται με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την κινητοποίηση, εμψύχωση και καθοδήγηση ατόμων ή ομάδων. Πρόσβαση σε όλους τους επιστήμονες και φοιτητές.

  • MMPI-2: Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη χορήγηση και ανάλυση του σταθμισμένου στην ελληνική γλώσσα ΜΜΡΙ-2, σε όλες τις βασικές υποκλίμακες, και στη σύνταξη εξειδικευμένης γνωμάτευσης για χρήση από ασφαλιστικές εταιρείες ή το δικαστήριο. Παρέχεται η ευκαιρία για χορήγηση του τεστ σε άτομα με σοβαρές ψυχικές παθήσεις και εποπτεία μέχρι να ανακτηθούν ικανοποιητικά οι δεξιότητες χρήσης του τεστ από τους εκπαιδευόμενους. Πρόσβαση μόνο σε ψυχολόγους και φοιτητές ψυχολογίας.

  • WAIS-IV: Σχολαστική εκπαίδευση στη χορήγηση, ανάλυση και στη επεξεργασία των αποτελεσμάτων για τη σύνταξη εξειδικευμένης έκθεσης του σημαντικότερου εργαλείου που υπάρχει σταθμισμένο στην ελληνική γλώσσα γύρω από τις νοητικές ικανότητες των όψιμων εφήβων και των ενηλίκων. Πρόκειται για εκπαίδεση που εγγυάται την απόκτηση όλων των αναγκαίων δεξιοτήτων για τη χρησιμοποίηση του εργαλείου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Πρόσβαση μόνο σε ψυχολόγους και φοιτητές ψυχολογίας.

  • WISC-V: Σχολαστική εκπαίδευση στη χορήγηση και ανάλυση του σταθμισμένα στην ελληνική γλώσσα WISC-V, καθώς και στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων για τη σύνταξη εξειδικευμένης έκθεσης για τις νοητικές ικανότητες παιδιών και εφήβων. Πρόκειται για εκπαίδευση που εγγυάται την απόκτηση όλων των αναγκαίων δεξιοτήτων για χρησιμοποίηση του εργαλείου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Πρόσβαση μόνο σε ψυχολόγους και φοιτητές ψυχολογίας.

  • WPPSI-III: Σχολαστική εκπαίδευση στη χορήγηση, ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων για τη σύνταξη εξειδικευμένης έκθεσης του σημαντικότερου εργαλείου που υπάρχει σταθμισμένο στην ελληνική γλώσσα γύρω από τις νοητικές ικανότητες των νηπίων και των μικρών παιδιών. Πρόκειται για εκπαίδευση που εγγυάται την απόκτηση όλων των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρησιμοποίηση του εργαλείου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Πρόσβαση μόνο σε ψυχολόγους και φοιτητές ψυχολογίας.

  • Raven's Educational: Σχολαστική εκπαίδευση στη χορήγηση, ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων για τη σύνταξη εξειδικευμένης έκθεσης ενός απλού και γρήγορου στην εφαρμογή του εργαλείου σταθμισμένου στην ελληνική γλώσσα που στοχεύει στον υπολογισμό της λεκτικής και μη λεκτικής νοημοσύνης και που δίνει κατευθύνσεις για την αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης του νοητικού επιπέδου και των μαθησιακών ικανότήτων. Πρόσβαση σε ψυχολόγους, ειδικούς δασκάλους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, παιδοψυχίατρους και τους αντίστοιχους φοιτητές.

  • Τραυλισμός - Εξειδικευμένη διερεύνηση και θεραπεία με τεχνικές ακουοανάδρασης: Παρέχεται ένα ταχύρυθμο και συνθετικό πακέτο εκπαίδευσης που περιέχει βασικά εργαλεία σφαιρικής αξιολόγησης του τραυλισμού, συμβουλευτικής των γονέων σε περιπτώσεις ανήλικων παιδιών και θεραπείας μέσω κλασσικών αποκατάστασης αλλά και των σύγχρονων τεχνικών της ακουοανάδρασης που παρουσιάζουν θεαματικά αποτελέσματα στη μείωση των κύριων συμπτωμάτων του τραυλισμού. Πρόσβαση σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ειδικούς δασκάλους και σε αντίστοιχους φοιτητές.

  • Συμπληρωματικές θεραπείες: Έμπειροι εκπαιδευτές παρουσιάζουν με βιωματικό τρόπο διάφορα γνωστά μοντέλα στον τομέα των θεραπειών μέσω τέχνης (δραματοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, ιχνογράφημα, μουσικοθεραπεία κ.α.). Πρόσβαση σε όλους τους επιστήμονες και φοιτητές.

  • Κλινική Ύπνωση: Η θεωρία και η εφαρμογή της κλινικής ύπνωσης ως μέσο για θεραπευτική παρέμβαση προσφέρεται σ' ένα ταχύρυθμο πακέτο εκπαίδευσης που παρουσιάζουν έμπειροι κλινικοί υπνωτιστές με σοβαρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο στο χώρο της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Πρόσβαση σε ολους τους επιστήμονες και φοιτητές.

  • Έγκαιρη αναγνώριση αρχόμενων διαταραχών στην πρόσληψη τροφής (ανορεξία – βουλιμία): Ολοκληρωμένη παρουσίαση μέσα από παραδείγματα και πραγματικά περιστατικά των συμπτωμάτων που πρωτοεμφανίζονται στην ανορεξία και στη βουλιμία. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την έγκαιρη ανίχνευση των συμπτωμάτων, τις βασικές γνώσεις για σωστή συμβουλευτική και καθοδήγηση του ατόμου και της οικογένειάς του ώστε να αναζητήσουν εξειδικευμένη θεραπεία. Ανοικτό σε όλους τους επιστήμονες και φοιτητές.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ