ο βοτανόκηπος της ψυχής

(Cyprus Medicinal Flora Garden Museum)