Διάθεση των ελληνικών τεστ της NCS PEARSON Inc. στην Κύπρο 

 Ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και παροχή επάρκεια χορήγησης τεστ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

wisc V Sem_Sep19.jpg

Από τον Μάϊο του 2015 διοργανώνουμε σεμινάρια για την ολοκληρωμέμνη επγγελματική κατάρτιση στη χορήγηση και ανάλυση ψυχομετρικών εργαλείων. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 διοργανώνουμε καινοτόμα εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα τεστ η οποία μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ.

WISC-V GR

wisc-v-gr-product.jpg

WAIS-IV GR

WAIS-IVpackshot.jpg

RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS