ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

η κοινωνική συνεισφορά μας στους ευάλωτους συνανθρώπους μας

Από το 2009 ο Οργανισμός μας προσφέρει δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος διάφορες ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για προβλήματα εξάρτησης παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες σε δύο κέντρα, στον Σταθμό Συμβουλευτικής «Αποφασίζω» που βρίσκεται στη Λευκωσία και στην Ψυχοθεραπευτική Εστία Μακρόβιας Απεξάρτησης (Ψ.Ε.Μ.Α.) που βρίσκεται στη Λεμεσό.

Για άλλου είδους ψυχικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ενήλικες, λειτουργούμε στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, γραφεία του Κέντρου Επιδοτούμενων Ψυχολογικών και Ψυχοθεραπευτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Ψ.Ψ.Υ.) που παρέχουν τη δυνατότητα για δωρεάν υπηρεσίες.

Για εξειδικευμένες ψυχολογικές και ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε άπορα παιδιά και έφηβους διαθέτουμε το Κέντρο Μάθησης Ανάπτυξης και Συμπεριφοράς (ΚΕ.Μ.Α.Σ.) που λειτουργεί σε Λεμεσό, Λευκωσία και Λάρνακα.

Οι δωρεάν και οι επιχορηγούμενες υπηρεσίες παρέχονται από το έμμισθο προσωπικό μας, από εθελοντές μέλη μας καθώς και από ασκούμενους ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές.

Για τη λήψη δωρεάν υπηρεσιών απαιτείται συμπλήρωση σχετικής αίτησης η οποία εξετάζεται από αρμόδια επιτροπή και δίνεται απάντηση το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Δωρεάν υπηρεσίες παρέχονται κατά προτεραιότητα σε άτομα που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70005531, 97641215

Τις αιτήσεις για δωρεάν υπηρεσίες μπορείτε να τις στείλετε στο φαξ: 25390527 ή στο email: cypruspsychotherapy.sec@gmail.com

Για αίτηση ενηλίκων πατήστε ΕΔΩ

Για αίτηση ανηλίκων πατήστε ΕΔΩ

Όλα τα έσοδα από την νέα αυτή εκστρατεία θα χρησιμοποιηθούν για την επιχορήγηση της λειτουργίας νέου κύκλου του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΡΗ - ομαδική ψυχοεκπαίδευση σε παιδιά.

Όλα τα έσοδα από την νέα αυτή εκστρατεία θα χρησιμοποιηθούν για την επιχορήγηση της λειτουργίας νέου κύκλου του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΡΗ - ομαδική ψυχοεκπαίδευση σε παιδιά.