ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΙΒΟ & Κ.Ι.Ψ

Διάθεση των ελληνικών τεστ της NCS PEARSON Inc. στην Κύπρο 

 Αποκλειστική επίσημη εκπαίδευση και επάρκεια στην Κύπρο μόνο από το Κ.Ι.Ψ