ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Νέες εκπαιδεύσεις σε ψυχοθεραπεία και ψυχομετρία

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Από το 2018 λειτουργούμε το σύστημα της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία που επιτρέπει σε ελληνόφωνους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για την ψυχοθεραπεία να εκπαιδευτούν χωρίς να βρίσκονται στην Κύπρο και σε χρόνο και ρυθμό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Υπάρχουν τρία επαγγελματικά προγράμματα στην ψυχοθεραπεία:

(α) Μετεκπαίδευση στη σύγχρονη ψυχοθεραπεία: συνθετική προσέγγιση ενισχυμένη με κλινικά στοιχεία. 18 μήνες με δικαίωμα αντιστοίχισης υφιστάμενης εκπαίδευσης - Αφορά αποκλειστικά ψυχίατρους, κλινικούς ψυχολόγους, νευροψυχολόγους. Συνολικό κόστος: 7,800 - 9,800 ανάλογα με το μέγεθος της αντιστοίχισης.

(β) Μετεκπαίδευση στη σύγχρονη ψυχοθεραπεία: συνθετική προσέγγιση ενισχυμένη με κλινικά στοιχεία. 3-4 χρόνια - Αφορά  πτυχιούχους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές ψυχικής υγείας. Συνολικό κόστος: 12,800

(γ) Μετεκπαίδευση στη σύγχρονη ψυχοθεραπεία: συνθετική προσέγγιση    - Αφορά πτυχιούχους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, κοινωνιολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς δασκάλους, διατροφολόγους κ.α. Συνολικό κόστος: 9,800

advpsychometr.jpg

Λίγα λόγια για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας εγκαινιάζει την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία και την ψυχομετρία.

Ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας λειτουργούμε επαγγελματικά μετεκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε επιστήμονες από τους τομείς της υγείας και της αγωγής καθώς και επιμορφωτικά πρόγραμματα ψυχοθεραπείας στα οποίο μπορεί να συμμετάσχει το ευρύ κοινό.

Όλα τα προγράμματα θα προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα και θα επιτρέπουν τους συμμετέχοντες να εκπαιδεύονται από τον δικό τους χώρο και με ρυθμό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές του προτεραιότητες και συνθήκες ζωής.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΩΡΑ

(α) Σύγχρονη (Συνθετική) Ψυχοθεραπεία

(β) Σύγχρονη Κλινική Ψυχοθεραπεία (Συνθετική προσέγγιση ενισχυμένη με κλινικά στοιχεία)

(γ) Επαγγελματική Ψυχομετρία και Ψυχοδιαγνωστική (μόνο για ψυχολόγους)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (α) Εισαγωγή στην Ψυχοθεραπεία

Όλες οι εξ' αποστάσεως εκπαιδεύσεις μας ακολουθούν απλά και συγκεκριμένα βήματα διδασκαλίας που είναι τα εξής:

(α) ΜΕΛΕΤΗ Για το κάθε μάθημα αποστέλλεται στον σπουδαστή ηλεκτρονικά η ύλη του μαθήματος και καθορίζεται εξατομικευμένα ο αναγκαίος χρόνος μελέτης.

(β) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Ο σπουδαστής συγκεντρώνει τις απορίες και τις διευκρινήσεις που χρειάζεται και ο εκπαιδευτής τους στέλλει τις αναγκαίες απαντήσεις και σχόλια.

(γ) ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Ο εκπαιδευτής διατυπώνει συγκεκριμένα ερωτημάτα τα οποία καλείται να απαντήσει ο σπουδαστής προκειμένου να προβληματιστεί και να αποκτήσει βαθύτερη κατανόηση της ύλης.

(δ) ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ Ο εκπαιδευτής παραθέτει σχόλια και συστάσεις σχετικά με το επίπεδο αφομοίωσης της ύλης στο οποίο βρίσκεται ο σπουδαστής.

(ε) ΕΠΑΡΚΕΙΑ Ο εκπαιδευτής υποβάλλει τον σπουδαστή στις τελικές δοκιμασίες προκειμένου να πιστοποιηθεί η επάρκεια στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με το κάθε μάθημα.

Να σημειωθεί ότι σε συγκεκριμένα αντικείμενα της εκπαίδευσης για τα οποία κρίνεται αναγκαία μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και σπουδαστή η επικοινωνία μπορεί να ενισχύεται και από σύντομες συνομιλίες μέσω skype.

Αποστολή των εξ'αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας είναι να προσφέρουν προσιτή επαγγελματική κατάρτιση σε επιστήμονες αλλά και επιμόρφωση σε απλούς ανθρώπους που διψούν για γνώση και εμπειρία στον χώρο των επιστημών της ψυχικής υγείας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία μέσα από μια σύντομης διάρκειας σπουδή. Προσφέρεται μια καλή εισαγωγική επαφή με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες της ψυχοθεραπείας. Με το πέρας της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση γνωρίζουν τα εξής: (α) Εισαγωγική γνώση για τις κλασσικές προσεγγίσεις της ψυχοθεραπείας, (β) Εισαγωγική γνώση για την σύγχρονη (συνθετική) ψυχοθεραπεία), (γ) Εισαγωγική γνώση για την ψυχοπαθολογία και την ψυχοδιαγνωστική (δ) Πρακτικές γνώσεις για τον χειρισμό καταστάσεων που απαιτούν απλή συμβουλευτική, (ε) Βελτίωση της αυτογνωσίας και της αυτοεικόνα του, (στ) Πρακτικές γνώσεις για την αναγνώριση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχική διάθεση, την ευφυία, τη συμπεριφορά, την επικοινωνία κ.α.

Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τον καθοδηγητή - εκπαιδευτή του στον οποίο αναφέρεται και συμβουλεύεται και με τον οποίο διαμορφώνει τις συνθήκες εκπαίδευσής του. Παρότι η επιμόρφωση αυτή δεν προϋπόθετει συμμετοχή στην τάξη είναι μια δυναμική, συναρπαστική και διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία.

Η διάρκεια της επιμόρφωσης εκτιμάται στο ένα έτος, ωστόσο μπορεί να επεκταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον χρειαστεί.

Η επιμόρφωση αφορά συνολικά 250 ώρες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διδασκαλία, η μελέτη, εκπόνηση εργασίας, η καθοδήγηση και η προσωπική ανάπτυξη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς φοίτησης.

Το κόστος ανέρχεται μόνο στα 1800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ινστιτούτου μας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑΣ

Το επαγγελματικό δίπλωμα ψυχομετρίας είναι ένα καινοτόμο σεμινάριο μεγάλης διάρκειας το οποίο διεξάγεται εξ αποστάσεως και με ρυθμούς που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα. Αποσκοπεί να προσφέρει σε βάθος γνώση και εμπειρία στην επαγγελματική χρήση των βασικότερων ψυχομετρικών εργαλείων που είναι κατάλληλα για ελληνόφωνους πληθυσμούς.

Πρόκειται για εκπαίδευση σε τεστ που αξιολογούν ολοκληρωμένα τη νοημοσύνη, και την προσωπικότητα αλλά και σε τεστ που στοχεύουν σε συγκεκριμένες πτυχές του ψυχικών λειτουργιών και δεξιοτήτων. Τα βασικότερα εργαλεία που περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση είναι το WPPSI, WISC WAIS, TAT, CAT, RAVEN'S EDU, WMRS κ.α. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  1. Βασικές και εξειδικευμένες εφαρμογές του WPPSI-III

  2. Βασικές και εξειδικευμένες εφαρμογές του WISC-V

  3. Βασικές και εξειδικευμένες εφαρμογές του WAIS-IV

  4. ΜΜΡΙ-2

  5. Προβολικά εργαλεία

  6. Τεστ ταχείας εφαρμογής

  7. ψυχολογικές εκθέσεις για δικαστήριο

  8. Διαγνωστική μέσω του DSM-5

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δανειστούν όλα τα ψυχομετρικά εργαλεία προκειμένου να προβούν στην αναγκαία μελέτη και εξάσκηση. Την εκπαίδευση στηρίζει συστηματική εποπτεία σε όλες τις αναγκαίες φάσεις της εφαρμογής των ψυχομετρικών εργαλείων, δηλαδή χορήγηση, ανάλυση και σύνταξη ψυχομετρικής έκθεσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετικό δίπλωμα από το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, που περιλαμβάνει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας. Ταυτόχρονα, θα τους παρέχεται η ταυτότητα εκπαιδευμένου μέλους με την οποία θα διασφαλίζουν συνέχιση της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας με σημαντική έκπτωση.

Δεκτοί στην εκπαίδευση γίνονται μόνο ψυχολόγοι και εγγραφές γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς με εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται συνολικά στα 3.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) πληρωτέο σε τρεις δόσεις.

Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μπορείτε να αποταθείτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: secadmin@psychotherapycyprus.com

ΔΙΠΛΩΜΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΜΟΝΟ ΣΕ 18 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ