ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Ε.Ψ.Υ.)

...η κοινωνική συνεισφορά μας στην στήριξη ευάλωτων πληθυσμών που χρειάζονται ψυχοθεραπευτική στήριξη. 

 

Το Κ.Ε.Ψ.Υ λειτουργεί σε όλες τις πόλεις και παρέχει δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος ψυχοθεραπεία σε συνανθρώπους μας που αδυνατούν να απευθυνθούν σε ιδιώτες ψυχοθεραπευτές και να πληρώσουν το κόστος της θεραπείας που χρειάζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν μια απλή αίτηση και εντός μιας βδομάδας συνήθως λαμβάνουν απάντηση.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από το έμμισθο επιστημονικό προσωπικό του οργανισμού μας καθώς και από ασκούμενους ψυχοθεραπευτές ή ασκούμενους ψυχολόγους.

 

Το Κ.Ε.Ψ.Υ. ιδρύθηκε στις 10.09.2015 με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία μεμονωμένων υπηρεσιών που προσφέραμε στο παρελθόν σε ενήλικες που αναζητούσαν ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος και γνωστοποιήσαμε τη σύσταση και τη λειτουργία αρχείου στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λαμβάνοντας σχετική έγκριση και καταχώριση στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί ο Επίτροπος. 

Ειδικότερα στο αρχείο του Κ.Ε.Ψ.Υ. εντάξαμε τις υπηρεσίες των γραφείων που λειτουργούμε στα Κοινωνικά Ιατρεία των Εθελοντών Γιατρών Κύπρου σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, του γραφείου ψυχοθεραπείας που διατηρεί ο Σύνδεσμος Καρκινοπάθων και Φίλων ΕΛ.Α.-ΖΩ στην ογκολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, τις ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες προς τον Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο, τις ψυχοθεραπευτικές  υπηρεσίες προς το Γραφείο Στήριξης του Ανθρωπίνου Δυναμικού της Αστυνομίας Κύπρου κ.α.


Αίτηση Κ.Ε.Ψ.Υ. για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 70005531, 97641215