ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΚΕ.Μ.Α.Σ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΛΤΑ ΚΟΥΡΡΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΦΥΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

 

Το ΚΕ.Μ.Α.Σ. ιδρύθηκε στις 10.09.2015 προκειμένου να οργανώσουμε καλύτερα τη διοικητική λειτουργία μεμονωμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών που κατά καιρούς προσφέραμε αφιλοκερδώς ή με ελάχιστο κόστος σε ανήλικους και στις οικογένειές τους. Γνωστοποιήσαμε τη σύσταση και τη λειτουργία κεντρικού αρχείου στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λαμβάνοντας σχετική έγκριση και καταχώριση στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί ο Επίτροπος.

Στο αρχείο του ΚΕ.Μ.Α.Σ. εντάξαμε τις υπηρεσίες των γραφείων συμβουλευτικής των σχολείων Grammar School Λεμεσού, τις υπηρεσίες προς το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού του Δήμου Γερμασόγειας, τις υπηρεσίες του Σχεδίου Δέλτα του Κούρρη, τις υπηρεσίες του Κέντρου Ευφυίας και Ευεξίας. 

Αποστολή του ΚΕ.Μ.Α.Σ. είναι να παρέχει διαγνωστικές και ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά καθώς και συμβουλευτική στις οικογένειές τους δωρεάν ή με χαμηλό κόστος. Οι δωρεάν υπηρεσίες προσφέρονται κατά προτεραιότητα σε οικογένειες που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Το ΚΕ.Μ.Α.Σ. εξειδικεύεται σε προβλήματα μάθησης, ανάπτυξης και συμπεριφοράς που πρωτοεμφανίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο από το έμμισθο προσωπικό του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας, μέλη μας, ασκούμενους ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές και εθελοντές. 

Προσφέρουμε προγράμματα που εστιάζουν στην ανάπτυξη της ευφυίας, την οικογενειακή συνοχή και ευτυχία, σε σοβαρά προβλήματα ομιλίας όπως ο τραυλισμός και σε εξειδικευμένες αξιολογήσεις της νοημοσύνης με σταθμισμένα στην ελληνική γλώσσα εργαλεία. Αξιολογούμε και ετοιμάζουμε εκθέσεις σχετικά με την ευφυΐα και την ευρύτερη ψυχική υγεία των παιδιών. 

Το Σχέδιο Δέλτα του Κούρρη αποτελεί ένα τα πιο σημαντικά ομαδικά προγράμματα του ΚΕ.Μ.Α.Σ. Στηρίζεται από διάφορους χορηγούς και παρέχεται εντελώς δωρεάν σε παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών. Από το 2013 το Σχέδιο Δέλτα του Κούρρη εφαρμόζεται στα δυτικά προάστια της Λεμεσού με μεγάλη επιτυχία ενώ από το 2016 προσφέρεται και στη Λάρνακα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ενισχύει τη δημιουργική σκέψη, καταπολεμά φοβικές συμπεριφορές, προάγει την αυτογνωσία και τη διαφορετικότητα των παιδιών, καλλιεργεί αξίες όπως η οικολογική συνείδηση, η αλληλεγγύη, η αγάπη προς τη φύση, τις τέχνες και την παράδοση.  Το 2013 το Σχέδιο Δέλτα του Κούρρη κέρδισε διαγωνισμό προγραμμάτων πρόληψης που προκήρυξε το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου εξασφαλίζοντας σημαντική χορηγία για τη λειτουργία του. Από το 2015 βασικός χορηγός του Σχεδίου Δέλτα του Κούρρη είναι το ζεύγος Σωτήρη Χατζημηνά και Εύης Ευθυμίου Χατζημηνά. Επίσης, από το 2016 μας στηρίζουν το Universitas Foundation και η εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Bioland Holdings. 

Το Κέντρο Ευφυίας και Ευεξίας ιδρύθηκε το 2016 με έδρα τη Λεμεσό και λειτουργεί το Εργαστήρι Ευφυίας και το Λεκτόριο γονέων. Το Εργαστήρι Ευφυίας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και αποκατάστασης στον τομέα της νοημοσύνης, των μαθησιακών και άλλων αναπτυξιακών δυσκολιών. Αξιολογήσεις προσφέρονται και για προβλήματα διαγωγής, τραυλισμού, καθώς και για συναισθηματικής φύσεως δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Εκτός από το διαγνωστικό έργο για το οποίο προσφέρονται και σχετικές εκθέσεις εφόσον ζητηθεί από τους γονείς, διαθέτουμε και ατομικά ή ομαδικά προγράμματα αποκατάστασης π.χ. για μαθησιακά, συναισθηματικά προβλήματα κ.α. Παρέχουμε το εξειδικευμένο πρόγραμμα ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΑ ΕΥΦΥΙΑΣ το οποία βασίζεται στη λογική που δομούνται τα σύγχρονα τεστ νοημοσύνης της σειράς Wechsler, δηλαδή το WPPSI-IIIGR και το WISC-V. Το Λεκτόριο Γονέων είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα με το οποίο παρέχεται ενημέρωση και ψυχο-εκπαίδευση σε γονείς για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχική ανάπτυξή του παιδιού, τα βασικά ορόσημα ανάπτυξη και τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται οι γονείς για να ενισχύσουν την ευφυία και τον χαρακτήρα των παιδιών τους.

 

Αίτηση ΚΕ.Μ.Α.Σ. για ανήλικους που επιθυμούν να λάβουν ψυχοθεραπευτική ή συμβουλευτική φροντίδα (η αίτηση συμπληρώνεται απαραίτητα από τους κηδεμόνες).

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 70005531, 97641215