ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΦΥΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

Το Κέντρο Ευφυίας και Ευεξίας ιδρύθηκε το 2016 με έδρα τη Λεμεσό. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και αποκατάστασης σε παιδιά και έφηβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στους ακόλουθους τομείς:

  • Μαθησιακά προβλήματα 

  • Ειδικές αναπτυξιακές δυσκολίες

  • Προβλήματα διαγωγής

  • Τραυλισμού

  • Προβλήματα συναισθηματικής φύσεως και συμπεριφοράς.

  • Φοβίες και προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο

 

Στο Κέντρο Ευφυίας και Ευεξίας πραγματοποιούνται εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις με τη χρήση των σημαντικότερων τεστ νοημοσύνης (WISC-V, WPPSI-III, Raven's Educational) και ετοιμάζονται σχετικές εκθέσεις κατάλληλες για το σχολείο, τον στρατό και το πανεπιστήμιο ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για καλύτερη προσαρμογή των νέων που αντιμετωπίζουν νοητικά ή μαθησιακά ή ψυχοσυναισθηματικά πρόβλήματα. 

 

Μάθετε περισσότερα για το προληπτικό πρόγραμμα Σχέδιο Δέλτα του Κούρη

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 70005531, 97641215