Το Τροφώνειο είναι το οίκημα στο οποία στεγάζεται το διδασκαλείο του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας, η γραμματεία και η βιβλιοθήκη. 

Το Τροφώνειο είναι το οίκημα στο οποία στεγάζεται το διδασκαλείο του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας, η γραμματεία και η βιβλιοθήκη. 

Το Τροφώνειο είναι ένα οίκημα του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 2003 και είναι αφιερωμένο στο αρχαίο ομώνυμο ιερομαντείο - θεραπευτήριο που ίδρυσε ο Σάων ο Ακραιφνής προς τιμή του Τροφώνιου. Λειτούργησε ως θεραπευτήριο με έντονη συνθετική - ολιστική προσέγγιση για 1400 περίπου χρόνου, από τους αρχαϊκούς χρόνους μέχρι το 4ο αι μ.Χ. Απομεινάρια του βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλης της Λιβαδειάς στη Βοιωτίας της Ελλάδας και κυρίως στην κοιλάδα που διατρέχει η Έρκυνα, ο ποταμός που διασχίζει την πόλη.  

Το Τροφώνειο είναι ένα οίκημα του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 2003 και είναι αφιερωμένο στο αρχαίο ομώνυμο ιερομαντείο - θεραπευτήριο που ίδρυσε ο Σάων ο Ακραιφνής προς τιμή του Τροφώνιου. Λειτούργησε ως θεραπευτήριο με έντονη συνθετική - ολιστική προσέγγιση για 1400 περίπου χρόνου, από τους αρχαϊκούς χρόνους μέχρι το 4ο αι μ.Χ. Απομεινάρια του βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλης της Λιβαδειάς στη Βοιωτίας της Ελλάδας και κυρίως στην κοιλάδα που διατρέχει η Έρκυνα, ο ποταμός που διασχίζει την πόλη.  

 • Επειδή θα αποκτήσετε με χαμηλό κόστος υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στην πιο σύγχρονη προσέγγιση της ψυχοθεραπείας που είναι ο συνθετισμός (integrative psychotherapy).

 • Επειδή θα εκπαιδευτείτε στη ελληνική γλώσσα και σε σταθμισμένα σε ελληνικούς πληθυσμούς αξιολογητικά και θεραπευτικά εργαλεία διασφαλίζοντας υψηλό επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα.

 • Επειδή θα έχετε εξασφαλισμένη την πρακτική σας άσκηση από εμάς μέσα από το οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών που παρέχουμε.

 • Επειδή την εκπαίδευση σας συνοδεύουν ευκαιρίες υποτροφιών και αμειβόμενης απασχόλησης.

 • Επειδή την εκπαίδευση σας συμπληρώνει ποιοτική προσωπική ανάπτυξη που θα ωριμάσει την προσωπικότητα σας για να γίνετε πετυχημένοι ψυχοθεραπευτές.

 • Επειδή μέσα από τις σπουδές και την πρακτική σας θα δικτυωθείτε ευκολότερα με άλλους επαγγελματίες υγείας στην Κύπρο που μπορούν να γίνουν οι αυριανοί συνεργάτες σας.

 • Επειδή ακόμη και ως σπουδαστές μας θα μπορείτε να εγγραφείτε σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά σώματα ψυχοθεραπευτών ενώ θα ενταχθείτε αυτόματα στο Ελληνικό Περιφερειακό Δίκτυο Συνθετικών Ψυχοθεραπευτών της S.E.P.I. (διεθνής οργάνωση συνθετικών ψυχοθεραπευτών) του  οποίου ο συντονισμός ανατέθηκε επίσημα στον οργανισμό μας.  

 • Επειδή όταν εκπαιδευτείτε στον τόπο σας και στη γλώσσα σας θα έχετε προβάδισμα στο αυριανό περιβάλλον εργασίας σας.

 • Επειδή θα έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε την εκπαίδευσή σας με αμειβόμενη εργασία

Η όψη του Τροφωνείου όταν ο ήλιος γέρνει στη δύση του. Τα μαθήματα ψυχοθεραπείας που συνήθως γίνονται ολοήμερα Σαββατοκυρίακα μια φορά τον μήνα υλοποιούνται σε αυτό το ειδυλλιακό τοπίο αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος στην τέχνη για ψυχική ευεξία και αρμονία. "Αλλά συν τέχνη και αρμονία...(Παυσανίας, Βοιωτικά)    

Η όψη του Τροφωνείου όταν ο ήλιος γέρνει στη δύση του. Τα μαθήματα ψυχοθεραπείας που συνήθως γίνονται ολοήμερα Σαββατοκυρίακα μια φορά τον μήνα υλοποιούνται σε αυτό το ειδυλλιακό τοπίο αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος στην τέχνη για ψυχική ευεξία και αρμονία. "Αλλά συν τέχνη και αρμονία...(Παυσανίας, Βοιωτικά)    

 

ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ συνολικής διάρκειας 2000 ωρών

 • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ 17 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 • 800 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • 200 ΩΡΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
 • 100 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ που αντιστοιχεί σε διάρκεια εκπαίδευσης 1 έτους

 ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

2 εξάμηνα διδασκαλίας με υποχρεωτική παρακολούθηση στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Ψυχοπαθολογία
 • Ψυχομετρία
 • Ψυχοδιαγνωστική
 • Βασικές δεξιότητες συνέντευξης
 • Ψυχοσωματική
 • Ψυχοφαρμακολογία
 • Ψυχοφυσιολογία
 • Προπαρασκευαστική πρακτική (επισκέψεις κατατοπισμού σε θεραπευτικές δομές, ασκήσεις προσομοίωσης, παρακολούθηση και μελέτη θεραπείας
 • Εποπτεία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

4 εξάμηνα διδασκαλίας με υποχρεωτική παρακολούθηση στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Κλινική Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
 • Κλινική Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων
 • Μεθοδολογία έρευνας στην ψυχοθεραπεία
 • Κλασσική ψυχοθεραπεία
 • Κοινοί θεραπευτικοί παράγοντες
 • Εκλεκτικά μοντέλα ψυχοθεραπείας
 • Το κίνημα της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας
 • Σύγχρονα μοντέλα Συνθετικής ψυχοθεραπείας 
 • Διαπολιτισμική ψυχοθεραπεία
 • Συμπληρωματικές/εναλλακτικές θεραπείες
 • Πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιβάλλοντα θεραπείας (ατομική, οικογενειακή, ομαδική ψυχοθεραπεία που να συμπεριλαμβάνει 4 τουλάχιστον μακροχρόνιες θεραπείες)
 • Εποπτεία
 • Προσωπική θεραπεία

ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 • Εκπόνηση διπλωματικής διατριβής με δημόσια υποστήριξη και γραπτή διατριβή 12,000 λέξεων (εξαιρουμένων παραρτημάτων, βιβλιογραφίας)

Η επιτυχής ολοκλήρωση αποτελεί προϋπόθεση για τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο


Κόστος

Τα δίδακτρα για όσους ενταχθούν το έτος 2017-2018 είναι 14,000 ευρώ και καλύπτουν και τα τρία επίπεδα εκπαίδευσης. Πρόσθετες χρεώσεις δεν υπάρχουν.

Υποτροφίες

Κατά περιόδους και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του, το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας με δικές του πηγές χρηματοδότησης ή μέσω άλλων χορηγών προκηρύσσει υποτροφίες εκπαίδευσης. Οι υποτροφίες αυτές σε κάθε προκήρυξη δυνατό να περιέχουν διαφορετικά κριτήρια.

Προϋποθέσεις υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) Να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο σε κοινωνική επιστήμη ή επιστήμη της αγωγής ή της υγείας. (2) Να μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος. (3) Να μιλούν και να γράφουν επαρκώς στην ελληνική γλώσσα. Η επιλογή γίνεται κατόπιν σύντομης συνέντευξης με τους ενδιαφερόμενους.