ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΤΙΒΟ & Κ.Ι.Ψ

Διάθεση των ελληνικών τεστ της NCS PEARSON Inc. στην Κύπρο 

 Αποκλειστική επίσημη εκπαίδευση και επάρκεια στην Κύπρο μόνο από το Κ.Ι.Ψ

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας από τον Μάϊο του 2015 ανήγγειλε σύναψη συνεργασίας με την ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, η οποία είναι ο αποκλειστικός εκδότης και διανομέας για την Ελλάδα και όπου αλλού ομιλείται η Ελληνική, των ελληνικών σταθμισμένων εκδόσεων των τεστ της NCS Pearson Inc.

Το Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας διαθέτει προς πώληση στην Κύπρο τα τεστ και διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα οδηγούν στην εξασφάλιση πιστοποιητικού επιστημονικής επάρκειας για την επαγγελματική χρήση των τεστ.