Ο ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Το ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ δημιούργησε τον τομέα έρευνας με σκοπό να συμβάλει στο όραμα του Κινήματος της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας για καθιέρωση της εμπειρικά θεμελιωμένης θεραπείας στο χώρο της ψυχοθεραπείας.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ αυτή την περίοδο εκτείνονται κυρίως στα εξής θέματα:

·        Ιστορία ψυχοθεραπείας

·        Θεραπευτικές παρεμβάσεις in situ

·        Θεσμοί και δεοντολογία ψυχοθεραπείας

·        Ψυχοθεραπεία στον τομέα των εξαρτήσεων

·        Κοινοί θεραπευτικοί παράγοντες

·        Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στις ψυχικές επιπτώσεις της φτωχοποίησης

·        Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε μονάδα εντατικής θεραπείας  

·        Παράγοντες προσωπικής ευτυχίας και οικογενειακής συνοχής

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ