17. Υπάρχουν δύο επαγγελματικά επίπεδα ψυχολόγων στην Κύπρο;

Από το 2009 στην Κύπρο η νομοθεσία κατοχυρώνει τους ψυχολόγους σύμφωνα με τα προσόντα τους σε δύο επίπεδα: ειδικού ψυχολόγου και πτυχιούχου ψυχολόγου.

Στο επίπεδο των ειδικών ψυχολόγων μπορούν να καταταχθούν όσοι διαθέτουν πτυχίο ψυχολογίας, δύο και άνω χρόνια ενιαίων μεταπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών σε εφαρμοσμένο κλάδο της ψυχολογίας και 1000 ώρες πρακτικής άσκησης εκ των οποίων οι 500 ώρες τουλάχιστον έγιναν στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών. Οι ψυχολόγοι αυτού του επιπέδου μπορούν να παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες ως αυτοτελώς εργαζόμενοι σε δικό τους γραφείο, εφόσον πρώτα γραφούν στο Μητρώο Ειδικών Ψυχολόγων και αποκτήσουν επαγγελματική άδεια ειδικότητας από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων. Η άδεια ειδικότητας ισχύει για ένα χρόνο και πρέπει πάντοτε να είναι ανανεωμένη. Για να εγγραφεί ένας ψυχολόγος στο Μητρώο Ειδικών Ψυχολόγων  πρέπει να πρώτα να εξασφαλίσει εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων.

Στο επίπεδο των πτυχιούχων ψυχολόγων μπορούν να καταταχθούν όσοι έχουν πτυχίο ψυχολογίας ή ακόμη και άλλες σπουδές στην ψυχολογία, οι οποίες όμως δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των μεταπτυχιακών σπουδών που αναφέρονται στο επίπεδο των ειδικών ψυχολόγων. Οι ψυχολόγοι αυτού του επιπέδου δεν μπορούν να παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες ως αυτοτελώς εργαζόμενοι σε δικό τους γραφείο. Μπορούν όμως, εφόσον πρώτα αποκτήσουν εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων που τηρεί το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, να προσληφθούν σε οργανισμούς που παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και άλλα καθήκοντα που δεν εμπίπτουν στα αποκλειστικά καθήκοντα των ειδικών ψυχολόγων.

Σήμερα στην Κύπρο η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας εργοδοτούν γύρω στους 120 ειδικούς ψυχολόγους με περίπου 50 από αυτούς να απασχολούνται στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, άλλοι περίπου 50 στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, γύρω στους 10 στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ άλλοι περίπου δέκα κατανέμονται σε άλλα κρατικά τμήματα και οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Υπολογίζεται ότι παγκυπρίως οι αδειούχοι ειδικοί ψυχολόγοι που λειτουργούν αυτή την περίοδο σε συστηματική βάση ιδιωτικά γραφεία δεν ξεπερνούν τους εκατό.

Εκτιμάται ότι περίπου 100 πρόσωπα που η εγγραφή τους περιορίζεται στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων απασχολούνται στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της πρωτοβάθμιας πρόληψης ως υπάλληλοι ιδιωτικών επιχειρήσεων, κρατικών υπηρεσιών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.