18. Μάθατε για το νομοσχέδιο που θα απαλλάσσει χρήστες ναρκωτικών από κατηγορίες ή φυλάκιση;

Day 18.png

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας βρίσκεται για συζήτηση σημαντικό για τον τομέα της ψυχολογικής φροντίδας νομοσχέδιο, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, τη Νομική Υπηρεσία και άλλους αρμόδιους φορείς και εμπλεκόμενες οργανώσεις.

Το Νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «ο Περί Θεραπείας Κατηγορουμένων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2015». Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που εφόσον ψηφιστεί ως έχει θα παρέχει την ευκαιρία σε ενήλικα αλλά και ανήλικα πρόσωπα που κατηγορούνται ή έχουν καταδικασθεί σε φυλάκιση για αδικήματα που ενέχουν τη χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών να απαλλαχθούν από τις κατηγορίες ή τη φυλάκιση με σκοπό να τύχουν κατάλληλης θεραπευτικής μεταχείρισης.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού θα καταργηθεί μια παλιά νομοθεσία (ο Περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμος του 1992), που δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας καθώς και στους θεσμούς και τις στρατηγικές που καθιερώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Δύο είναι τα κλειδιά για την αποτελεσματική εφαρμογή του προτεινόμενου νομοσχεδίου εφόσον ψηφιστεί: (α) η λειτουργία της λεγόμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής και (β) η διαθεσιμότητα κατάλληλων κέντρων θεραπείας.

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να εξετάζει την ψυχική κατάσταση και τις θεραπευτικές ανάγκες των κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων χρηστών ή ουσιοεξαρτημένων και να εισηγείται στο δικαστήριο ποιο κέντρο θεραπείας είναι για την κάθε περίπτωση το κατάλληλο. Αργότερα και εφόσον το δικαστήριο επιτρέψει την έναρξη της θεραπείας, η Συμβουλευτική Επιτροπή οφείλει να ενημερώνει το δικαστήριο για την εξέλιξη. Η  σύνθεση της εν λόγω επιτροπής προτείνεται να είναι τριμελής και αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της Γενικής Εισαγγελίας, ένα ψυχίατρο και ένα κλινικό ψυχολόγο. Μια εισήγηση που υποβλήθηκε για επέκταση της επιτροπής σε πενταμελή ώστε να συμπεριλαμβάνει νοσηλευτή και κοινωνικό λειτουργό δεν είχε απήχηση και φάνηκε να επικρατεί η άποψη ότι η επιτροπή θα πρέπει να έχει ένα ευέλικτο σχήμα και να απαρτίζεται από τους επιστήμονες που κατά τεκμήριο εξειδικεύονται στη σύνταξη γνωματεύσεων.

Η διαθεσιμότητα των κατάλληλων κέντρων απασχόλησε επίσης την κοινοβουλευτική επιτροπή υγείας κατά την πρόσφατη συζήτηση του νομοσχεδίου. Όμως, ο Πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν ήδη 13 εγκεκριμένες δομές θεραπείας κατάλληλες να ικανοποιήσουν τις αναμενόμενες ανάγκες, εκτιμώντας ότι θα εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά όσους χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους θα εξασφαλίσουν το δικαίωμα για λήψη εντατικής θεραπείας με την προϋπόθεση της αναστολής της ποινικής δίωξης ή της φυλάκισής τους.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι δεν θα επωφεληθούν του δικαιώματος για λήψη θεραπεία με αναστολή της ποινικής δίωξης ή φυλάκισης όσα πρόσωπα επιβαρύνονται με αδικήματα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την προμήθεια σε τρίτα πρόσωπα.